Wydawca treści Wydawca treści

Zamówienia publiczne

Informacje dotyczące zamówień publicznych

1. Zamawiający informuje o wszczęciu postępowania: w sprawie zbioru szyszek z drzew stojących zlokalizowanych w nadleśnictwie Łopuchówko (plantacja nasienna). Szacunkowa wartość zamówienia: około 92000 pln netto. Udzielenie zamówienia : Handel-Pośrednictwo-Usługi Konrad Strykowski 62-095 Długa Goślina 39A, wartość 115 000 pln netto

2. Zamawiający informuje o wszczęciu postępowania: w sprawie ścnki drzew niebezpiecznych na terenie nadleśnictwa Turek. Szacunkowa wartość zamówienia około 17000 pln netto. Udzielenie zamówienia : RENTECH Renata Karbowa Galew 9 62-720 Brudzew, wartość 6850 pln netto

3. Zamawiający informuje o wszczęciu postępowania: w sprawie prac z zakresu zagospodarowania lasu na terenie leśnictw Zdrojki. Szacunkowa wartość zamówienia około 94000 pln netto. Udzielenie zamówienia : FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA Unilas s.c. Krzysztof Reśliński, Leszek Kobus Zbiersk 123 62-830 Zbiersk NIP 9680838183 ,wartość 12812,50 pln netto

4. Zamawiający informuje o wszczęciu postępowania: w sprawie ścnki drzew niebezpiecznych na terenie leśnictwa Zdrojki. Szacunkowa wartość zamówienia około 10000 pln netto. Udzielenie zamówienia: RENTECH Renata Karbowa Galew 9 62-720 Brudzew, wartość 5090 pln netto

5. Zamawiający informuje o wszczęciu postępowania: w sprawie wykonywania usług z zakresu gospodarki lesnej na terenie nadleśnictwa Turek, leśnictwa Brudzsew oraz leśnictwo Zdrojki w 2022 roku. Szacunkowa wartość zamówienia około 249 781,00 pln netto. Udzielenie zamówienia: Usługi Lesne Radosław Pawlaczyk Wola Podłężna, ul. Centralna 36, 62-510 Konin, wartość 340269,00 pln netto.

6. Zamawiający informuje o wszczęciu postępowania: w sprawie wykonywania usług z zakresu pozyskania i zrywki drewna w oddziale 282-d-00 (cięcia sanitarne) L-ctwo Krwony. Szacunkowa wartość zamówienia około 9 240 pln netto. Unieważniono postępowanie

7. Zamawiający informuje o wszczęciu drugiego postępowania: w sprawie wykonywania usług z zakresu pozyskania i zrywki drewna w oddziale 282-d-00 (cięcia sanitarne) L-ctwo Krwony. Szacunkowa wartość zamówienia około 9 240 pln netto. Udzielenie zamówienia : Usługi Janusz Maciołek Pierzchnia Góra 7, 98-290 Warta, wartość 10440.00 pln netto. 

8. Zamawiający informuje o wszczęciu postępowania: w sprawie wycinki drzew rosnących na terenie przeznaczonym pod budowę drogi w miejscowości Olesin - pozyskanie i zrywka drewna oraz uprzątnięcie terenu z drzew i krzewów w wieku do 20 lat. Szacunkowa wartość zamówienia około 24 864 pln netto. Unieważniono postępowanie, brak ofert

9. Zamawiający informuje o wszczęciu postępowania: w sprawie ścnki drzew niebezpiecznych na terenie administracyjnym Nadleśnictwa Turek (leśnictwo Linne, Uniejów, Zdrojki). Szacunkowa wartość zamówienia około 23000 pln netto. Udzielenie zamówienia: RENTECH Renata Karbowa Galew 9, 62-720 Brudzew, wartość 13 900,00 pln netto.

10. Zamawiający informuje o wszczęciu postepowania: w sprawie wycinki drzew rosnących na terenie przeznaczonym pod budowę drogi w miejscowości Olesin – pozyskanie i zrywka drewna oraz uprzątnięcie terenu z drzew i krzewów w wieku do 20 lat. Szacunkowa wartość zamówienia około 24 864,00 pln netto. Udzielenie zamówienia: RENTECH Renata Karbowa Galew 9, 62-720 Brudzew, wartość 42440,00 pln netto.

10. Zamawiający informuje o wszczęciu postepowania: w sprawie wykonywania usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie leśnictwa Krwony, Grzymiszew, Wrząca, Zrdoji w roku 2022 . Szacunkowa wartość zamówienia około 292116,00 pln netto. Udzielenie zamówienia SPEC-LAS sp. z.o.o. sp. k. Dziadowice Folwark 57 62-709 Malanów, wartość 277 860,00 pln netto.

11. Zamawiający informuje o wszczęciu postępowania: w sprawie ścnki drzew niebezpiecznych na terenie administracyjnym Nadleśnictwa Turek (leśnictwo Cisew, Grzymiszew, Wyszyna, Zdrojki). Szacunkowa wartość zamówienia około 20000 pln netto. Unieważniono postępowanie

12.  Zamawiający informuje o wszczęciu postępowania: w sprawie ścnki drzew niebezpiecznych na terenie administracyjnym Nadleśnictwa Turek (leśnictwo Linne, Cisew, Grzymiszew, Wyszyna, Zdrojki). Szacunkowa wartość zamówienia około 34200 pln netto. Szacowana warto zamówienia po sprostowaniu wynosi około 24300 pln netto (leśnictwa:Cisew, Grzymiszew, Wyszyna,Zdrojki) Unieważniono posępowanie

13. Zamawiający informuje o wszczęciu postępowania: w sprawie ścinki drzew niebezpiecznych oraz podkrzesanie obumarłych gałęzi, zagrażających bezpieczeństwu publicznemu bądź mieniu na terenie administracyjnym Nadleśnictwa Turek (leśnictwo Cisew, Grzymiszew, Wyszyna, Zdrojki). Szacunkowa wartość zamówienia około 20 000 pln netto. Udzielenie zamówienia: LASMAT Paweł Matuszczak, Mężyk 32, 64-730 Wieleń, wartość 6 800,00 zł netto.

14. Zamawiający informuje o wszczęciu postępowania : w sprawie wykonania usługi z zakresu pozyskania i zrywki drewna w oddz. 43d-00 i 43h-00 (cięcia sanitarne) leśnictwo Krwony. Szacunkowa wartość zamówienia około 12 400 pln netto. Udzielenie zamówienia SPEC-LAS sp. z.o.o. sp. k. Dziadowice Folwark 57 62-709 Malanów, wartość 10 005,25 pln netto.

15. Zamawiający informuje o wszczęciu postępowania: w sprawie ścinki drzew niebezpiecznych oraz podkrzesanie obumarłych gałęzi, zagrażających bezpieczeństwu publicznemu bądź mieniu na terenie administracyjnym Nadleśnictwa Turek (leśnictwo Uniejów, Grzymiszew, Zdrojki). Szacunkowa wartość zamówienia około 31 000 pln netto. Udzielenie zamówienia: RENTECH Renata Karbowa, Galew 9, 62-720 Brudzew, wartość 4 980,00 pln netto.

16. Zamawiający informuje o wszczęciu postępowania zn.spr.: ZG.270.14.2023 z dnia 29.08.2023. w sprawie wykonania usługi z zakresu pozyskania i zrywki drewna w oddz. 126r-00 (dokończenie zabiegu TPP na pow. ok. 1,86 ha) leśnictwo Zdrojki. Szacunkowa wartość zamówienia 9806,40 pln netto. Udzielenie zamówienia: Usługi Leśne Radosław Pawlaczyk, Wola Podłężna , ul. Centralna 36, 62-510 Konin, wartość 9 200,00 pln netto. Umowa nr ZG.271.17.2023 z dnia 12.09.2023.

17. Zamawiający informuje o wszczęciu postępowania zn.spr.: ZG.270.18.2023 z dnia 25.09.2023 r.: w sprawie ścinki drzew niebezpiecznych zagrażających bezpieczeństwu publicznemu bądź mieniu na terenie administracyjnym Nadleśnictwa Turek (leśnictwo Imiełków, Zdrojki). Szacunkowa wartość zamówienia około 2 000 pln netto.