Asset Publisher Asset Publisher

Back

Rozszerzamy ofertę edukacyjną Nadleśnictwa

Rozszerzamy ofertę edukacyjną Nadleśnictwa

Nadleśnictwo Turek 06.10.2023 r. zawarło umowę dotacji nr 11138/U/400/1243/2023 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na przedsięwzięcie pn. „Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu tureckiego poprzez rozwój terenowej infrastruktury edukacyjnej w Nadleśnictwie Turek” . Całkowity planowany koszt przedsięwzięcia wynosi 64 000,00 zł. Fundusz udziela dotacji do kwoty 45 900,00 zł.

Dzięki finansowemu wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu już od 21 października grupy zorganizowane uczniowie, przedszkolaki, seniorzy, ale także indywidualni uczestnicy, będą mogli o przyrodzie i zmianach w niej zachodzących dowiedzieć się więcej! Oferta edukacyjna Nadleśnictwa wzbogacona zostanie o nowopowstałą infrastrukturą terenową oraz ścieżkę geocachingową.