Asset Publisher Asset Publisher

Back

Międzynarodowy Dzień Lasów

Międzynarodowy Dzień Lasów

21 marca, znany jako pierwszy dzień wiosny, został przez ONZ ogłoszony Międzynarodowym Dniem Lasów

21 marca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Lasów - święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 28 listopada 2012 roku. Celem obchodów jest podnoszenie świadomości społeczeństwa na temat znaczenia lasów dla człowieka i naszej planety, podkreślenie funkcji lasów jaką pełnią w ekosystemie oraz zwrócenie uwagi na potrzebę ochrony kompleksów leśnych w celu utrzymania ich trwałości dla kolejnych pokoleń.
W ramach tego święta organizowane są różnego rodzaju przedsięwzięcia m.in. akcje sadzenia lasu, akcje sprzątania lasu, akcje edukacyjne dla lokalnej społeczności, w tym konkursy i wystawy o tematyce leśnej.
„Lasy i innowacje. Nowe rozwiązania dla lepszego świata” to tegoroczne hasło Międzynarodowego Dnia Lasów. Rozwój nowoczesnych technologii ma niebagatelne znaczenie dla utrzymania różnorodności biologicznej, ochrony ekosystemów leśnych i zmniejszenie negatywnych efektów zmiany klimatu.
Lasy Państwowe stworzyły i utrzymują platformę „Bank Danych o Lasach” (BDL), która gromadzi, przetwarza i udostępnia informacje o wszystkich lasach w Polsce, niezależnie od ich form własności. 
Polska i Lasy Państwowe mogą pochwalić się wyjątkowo skutecznym systemem ochrony przeciwpożarowej. Jednym z elementów systemu ochrony ppoż. jest codzienny, bezpośredni pomiar wilgotności ściółki i parametrów meteorologicznych. Dzięki unikatowej w skali Europy metodzie możemy precyzyjnie ustalić stopień zagrożenia w danym dniu, na terenie całego kraju.
Oprócz tego system tworzy wiele współpracujących ze sobą elementów m.in.: dostrzegalnie, kamery, dojazdy pożarowe, punkty czerpania wody, samoloty, śmigłowce, samochody patrolowo-gaśnicze, bazy sprzętu i pasy przeciwpożarowe.
W tym roku, Nadleśnictwo Turek z okazji tego święta zaprosiło na wspólny spacer z leśnikiem, podczas którego aktywnie spędziliśmy czas w lesie, ale również izbie edukacyjnej Zdrojki. Poza tym odbyło się  również spotkanie z sokolnikiem Mateuszem Moszczyńskim oraz jago podopiecznymi sową i sokołem. Natomiast na koniec nie mogło zabraknąć wspólnego ogniska z kiełbaskami.