Asset Publisher Asset Publisher

Back

II amatorski dogtrekking "Złotogórski spacer z PSIjacielem"

II amatorski dogtrekking "Złotogórski spacer z PSIjacielem"

Dogtrekking, czyli pobiegaj z psem po lesie

Dogtrekking, czyli pobiegaj z psem po lesie - Złotogórski spacer z PSIjacielem

🗓 13 kwietnia 2024 zapraszamy wszystkich miłośników psów oraz aktywności ruchowej na świeżym powietrzu do udziału w II amatorskim dogtrekkingu w Tarnowej

odprawa od godz: 11:00, start godzina 12:00

🎫 pakiet startowy 60zł

🥇 przygotowaliśmy dwie trasy,

Ok 5-6km- spacer z PSIjacielem oraz ok. 15km - biegusiem z PSIjacielem;

na każdej trasie pierwsze 3 miejsca zostaną nagrodzone

📧 zgłoszenia przyjmowane są mailowo (katarzyna.slesicka@gmail.com lub przez messengera zagrody)

(imię i nazwisko, ilość osób startujących w jednej ekipie (max. 4os), imię psa/psów (max.2psy na ekipę)

📆 zgłoszenia do 06 kwietnia 2024 (sobota godz: 24:00), z wpłatą kwoty startowej na konto:

PKO Bank Polski 47 1020 2746 0000 3002 0246 9658 tytułem : Imię i nazwisko uczestnika, imię psa/psów. (podane również w regulaminie).

📜 zgłoszenie uczestnika oraz wpłata opłaty startowej oznacza akceptację regulaminu:

 

Regulamin „ Drugiego amatorskiego dogtrekkingu w Tarnowej 13.04.2024”

1. Organizatorem Drugiego amatorskiego dogtrekkingu w Tarnowej jest :

Zagroda Przyjazna Dzieciom „W sosnowym lesie” Katarzyna Michalska,

Adres: Tarnowa 131, 62-740 gm. Tuliszków  oraz

 Nadleśnictwo Turek - Lasy Państwowe

2. Trasy:  Dogtrekking odbędzie się na dwóch wyznaczonych trasach:

• Ok. 5-6km-  spacer z PSIpjacielem , trasa dla osób indywidualnych oraz  dla rodzin z dziećmi z jednym lub dwoma psami,

• Ok.15km- biegusiem z PSIjacielem, trasa dla osób indywidualnych oraz grup/rodzin startujących z jednym lub dwoma psami

3. Uczestnicy/Drużyny: 

• Uczestnikiem może zostać każda osoba fizyczna, bez względu na wiek i płeć, która zgłosi chęć startu na maila (Katarzyna.slesicka@gmail.com) oraz wpłaci opłatę startową 60zł do dnia 06.04.2024 ( sobota) (numer konta jest podany w punkcie 7)

• Każdy uczestnik startuje w imprezie dobrowolnie i jest w pełni odpowiedzialny za siebie, niepełnoletnich, których ma pod opieką, oraz za swojego psa/y, ponosi też odpowiedzialność za wyrządzone przez siebie i swoich podopiecznych szkody na trasie spaceru.

• Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do zachowania należytej ostrożności dbania o bezpieczeństwo swoje, podopiecznych oraz pozostałych startujących.

• Uczestnicy poruszać się mogą wyłącznie po wyznaczonej trasie, zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenach leśnych.

• Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad fair play, poszanowania środowiska naturalnego oraz zachowania kultury osobistej. Zabronione jest zaśmiecanie trasy imprezy.

• W czasie imprezy zabronione jest spożywanie alkoholu i innych substancji odurzających. Organizator ma prawo zdyskwalifikowania osób naruszających te zasady.

• Każdy uczestnik może startować z jednym lub max. dwoma psami.

• Opłata startowa dotyczy jednego pakietu startowego. Jeżeli uczestnik chce, może wykupić drugi pakiet startowy jednak ilość wykupionych pakietów, nie może przekraczać ilości osób w grupie

• Rodzina lub grupa startująca z jednym psem, nie może przekraczać 4 osób,

• Dzieci w wieku do 14 lat, startują wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów

• Osoby w wieku 15-18lat mogą startować z pisemną zgodą rodziców lub opiekunów,

• Każdy uczestnik, który w trakcie trwania imprezy zrezygnuje z uczestnictwa zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie organizatorów, w przeciwnym wypadku, w sytuacji nie stawienia się na mecie do godz. 16:00 w dniu imprezy (13.04.2024), zostanie obciążony kosztami akcji poszukiwawczej.

4. Psy:

• Udział dogtrekkingu mogą wziąć psy bez względu na rasę lub jej brak, bez względu na jej wielkość.

• Dopuszczone do startu będą wyłącznie zwierzęta zdrowe, z aktualnym szczepieniem przeciw wściekliźnie, potwierdzonym odpowiednim dokumentem ( książeczka zdrowia/ zaświadczenie o szczepieniu), i które pomyślnie przeszły kontrolę weterynaryjną przed startem.

• W dogtrekkingu mogą uczestniczyć wyłącznie psy które ukończyły 1rok, młodsze zwierzęta mogą wystartować wyłącznie po kontroli i za zgodą lekarza weterynarii.

• Zabrania się startu sukom w ciąży, a także w czasie laktacji, oraz szczeniętom poniżej 6 m-ca życia.

• Psy podczas trwania całej imprezy ( od momentu spotkania przy odprawie, do momentu zakończenia) muszą być na smyczy. Za prowadzenie psa luzem grozi dyskwalifikacja, a ze strony Straży Leśnej mandat.

• Psy powinny mieć na sobie szelki lub obrożę regulowaną. Psy w kolczatkach, lub w obrożach uciskowych nie zostaną dopuszczone do startu.

• W czasie trwania imprezy zabronione jest zmuszanie psa do marszu, oraz jakiekolwiek działanie powodujące ból lub stres zwierzęcia !!!

• W przypadku braku możliwości kontynuowania marszu przez psa, uczestnik ma obowiązek zejść z trasy i niezwłocznie poinformować o tym organizatora.

5. Wyposażenie:

Każdy uczestnik ma obowiązek zabrać ze sobą na trasę:

• Mapę otrzymaną od organizatora wraz z kartą startową

• Wodę dla siebie i psa

• Naładowany telefon komórkowy

6. Punkty kontrolne:

      Na trasie będą się znajdować punkty kontrolne. Będą one ustawione w widocznym miejscu. Zadaniem każdego z uczestników, w celu potwierdzenia odnalezienia punktu kontrolnego, będzie spisanie symboli z owych punktów w odpowiednio ponumerowanych rubrykach na karcie startowej. Symbole należy zapisać markerem załączonym w tym punkcie kontrolnym. Własnego markera można używać wyłącznie jeśli nie ma markera w punkcie kontrolnym. W przypadku braku punktu kontrolnego w wyznaczonym na mapie miejscu należy w rubryce wpisać : brak punktu kontrolnego (BPK)

7. Koszt udziału w dog trekkingu to 60 zł ( pakiet startowy).  Wpisowe należy wpłacić do 13.05.2023 na poniższy numer konta :

PKO Bank Polski 47 1020 2746 0000 3002 0246 9658  tytułem : Imię i nazwisko uczestnika, imię psa/psów. 

Po wyżej wymienionym terminie, wpisanie na listę będzie możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem, oraz  bez możliwości otrzymania pakietu startowego.

8. Warunkiem uczestnictwa w imprezie będzie podpisanie oświadczenia o starcie na własną odpowiedzialność, które będzie dostępne u organizatora w dniu zawodów.

9. Wpisanie się na listę uczestników jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.