Asset Publisher Asset Publisher

Zamówienia publiczne

Informacje dotyczące zamówień publicznych

  1. Zamawiający informuje o wszczęciu postępowania zn.spr.: ZG.270.1.2024 z dnia 31.01.2024 r.: w sprawie ścinki drzew niebezpiecznych zagrażających bezpieczeństwu publicznemu bądź mieniu w leśnictwie Linne, Imiełków oraz Zdrojki. Szacunkowa wartość zamówienia to około 15 600,00 pln netto. Udzielenie zamówienia: Firma RENTECH Renata Karbowa, umowa ZG.271.8.2024 wartość zamóienia 19 300.00 pln netto.