Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody

Na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Turek znajduje się 33 uznanych pomników przyrody

5 z nich to pomniki powierzchniowe z wawrzynkiem wilczełyko, bluszczem pospolitym i podkolanem białym, 23 to pomniki jako pojedyncze drzewa (dęby szypułkowe i bezszypułkowe, sosna czarna, sosna zwyczajna, daglezja zielona, grusza pospolita, modrzew europejski, lipy drobnolistna i wiązy szypułkowe), 3 pomniki jako grupa drzew (dęby szypułkowe) i 2 głazy narzutowe.