Asset Publisher Asset Publisher

Zamówienia publiczne

Informacje dotyczące zamówień publicznych

Zamawiający informuje o wszczęciu postępowania: ZG.270.11.2021 pn. „Usuwanie drzew niebezpiecznych w wyznaczonych lesnictwach”. Zamówienie dotyczy usług leśnych i jest prowadzone wg. uregulowań wewnetrzych. Szacunkowa wartość zamówienia około 20 000 zł netto.  

 

Udzielono zamówienia Firmie MARBO Marcin Jeziorak, ul. Braterstwa Broni 13/5 98-200 Sieradz.