Asset Publisher Asset Publisher

Aktualne zagrożenie pożarowe

Zagrożenie pożarowe obszarów leśnych ustalane jest codziennnie przez Instytut Badawczy Leśnictwa.

Zagrożenie pożarowe jest ustalane codziennie przez Instytut Badawczy Leśnictwa i podawane jest dwukrotnie w ciągu dnia, pierwszy raz o godzinie 10 na godziny przedpołudniowe, drugi raz o godz. 14 na godziny popołudniowe. Ocenę zagrożenia przeprowadza się w 42 strefach prognostycznych. Nadleśnictwo Turek położone jest w 25 strefie.

Zagrożenie pożarowe składa się z czterostopniowej skali, gdzie 0 oznacza brak zagrożenia a IV – zagrożenie pożarowe duże. W przypadku gdy zagrożenie występuje, czyli jest I stopień lub wyżej, na wieżach pełnią dyżur obserwatorzy, którzy są w stałym kontakcie radiowym z Punktem Alarmowo-Dyspozycyjnym (PAD). Rolą obserwatorów jest szybkie wykrycie dymu i poinformowanie PAD w celu podjęcia dalszych kroków. Szybkie wykrycie pożaru jest kluczowym momentem w zapobiegnięciu tragedii.  W walce z ogniem kluczowe jest jak najszybsze wykrycie pożaru i uruchomienie odpowiednich sił, pozwala to zapobiec powstaniu znacznych strat.

Pożar w krótkim czasie jest w stanie zniszczyć to, o co leśnicy dbali przez pokolenia. Dlatego tak ważne jest by w okresie wzmożonego ryzyka pożarowego być szczególnie czujnym. W przypadku zauważenia pożaru należy natychmiast powiadomić Straż Pożarną pod nr alarmowym 998.

Należy także pamiętać, że w lesie jest absolutny zakaz posługiwania się otwartym ogniem poza miejscami do tego wyznaczonymi i odpowiednio zabezpieczonymi.

W sytuacji gdy zagrożenie pożarowe jest duże i utrzymuje się przez pewien czas Nadleśniczy ma prawo wydać okresowy zakaz wstępu do lasu (art. 26 pkt. 3 ustawy o lasach) w celu zminimalizowanie ryzyka pożaru i z myślą o bezpieczeństwie ludzi.

Leśnicy liczą na współpracę w przypadku wykrycia pożaru i na zrozumienie w sytuacji zakazu wstępu do lasu. W końcu las, to wspólne dobro, o  które należy dbać.

 

Link do mapy zagrożenia pożarowego.

https://www.traxelektronik.pl/pogoda/las/rejon.php?RejID=62