Asset Publisher Asset Publisher

Edukacja leśna

Edukacja leśna w Nadleśnictwie Turek edukacja leśna prowadzona w dobrze wyposażonej Izbie Edukacyjnej ZDROJKI i w terenie na ścieżkach edukacyjnych. Izba Edukacyjna ZDROJKI działa w obecnym kształcie od 2008 roku i możliwe jest w niej prowadzenie różnorodnych zajęć dla około 30 osobowych grup słuchaczy.

W Nadleśnictwie wytyczono ścieżki edukacyjne na terenie leśnictwa Zdrojki, Uniejów, Krwony i Brudzew. Są to "Piesze i rowerowe Ścieżki Edukacyjne ZDROJKI" "Ścieżki edukacyjne BOGDAŁÓW", "Ścieżka edukacyjna ZIELEŃ" oraz ostatnio oddana do użytku "Ścieżka przyrodnicza MOCZARY" Więcej o ścieżkach w załącznikach.

Pracownicy nadleśnictwa prowadzą w miarę zgłaszanych potrzeb działania edukacyjne. Prowadzona działalność edukacyjna jest dość szeroka i różnorodna i poza zajęciami w Izbie Edukacyjnej ZDROJKI, obejmuje:

·               prowadzenie lekcji w lesie dla klas szkolnych,

·               prowadzenie zabaw edukacyjnych w lesie dla klas szkolnych i przedszkolnych,

·               odwiedziny na lekcjach w szkołach i przedszkolach,

·               prelekcje i pogadanki w szkołach, gminnych ośrodkach kultury,

·               organizowanie konkursów ekologicznych /plastycznych, wiedzy o lesie/

·               uczestniczenie w wycieczkach i spacerach szkół lub klas w charakterze przewodnika,

·               organizowanie i uczestniczenie w ogniskach, biegach na orientację i innych imprezach prowadzonych dla dzieci i młodzieży z terenu działania n-ctwa,

·               uczestniczenie i wspomaganie innych instytucji w akcjach sprzątania świata,

·               działalność propagandowa prowadzona w prasie lokalnej a dot. ochrony przeciwpożarowej, ochrony przyrody i gospodarki leśnej.