Kontakt Kontakt

Siedziba Lasy Państwowe Nadleśnictwo Turek
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Turek
63 278 54 41
63 280 30 00

ul. Chopina 70, 62-700 Turek

NIP 668 00 06 073

REGON 310 512 898

Konto: PKO BP Turek

63 1020 2212 0000 5202 0405 1363

 

Nadleśniczy
Bartosz Perz
63 278 54 41
Zastępca Nadleśniczego
Krzysztof Pocztarek
63 278 54 41; 604 484 597
Główny Księgowy
Łukasz Jaworski
604 486 293
Inżynier Nadzoru
Jerzy Sosiński
63 278 54 41; 604 486 179

Pion Nadleśniczego

Krzysztof Pocztarek
Zastępca Nadleśniczego
Tel.: 63 278 54 41 w. 44; 604 484 597
Lukasz Jaworski
Główny Księgowy
Tel.: 604 486 293
Jerzy Sosiński
Inżynier Nadzoru
Tel.: 604 486 179
Dariusz Lewandowski
Sekretarz nadleśnictwa
Tel.: 606 906 035
Leszek Taranek
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 604 221 787
Piotr Kropidłowski
Inspektor Ochrony Danych

Pion Zastępcy Nadleśniczego

Anna Gawryszewska
Specjalista SL ds. marketingu i handlu drewnem
Tel.: 63 278 54 41 w. 53 ; 604 486 985
Witold Lewandowski
St. Specjalista SL ds edukacji i ochrony przeciwpożarowej
Tel.: 63 278 54 41 w. 41, 608 068 096
Dariusz Tomalak
Specjalista SL ds geomatyki i stanu posiadania
Tel.: 63 278 54 41 w. 54, 604 482 895
Magdalena Kosiorek
Referent ds. stanu posiadania
Tel.: 604 485 824
Paweł Ficner
Specjalista SL ds. zagospodarowania lasu
Tel.: 63 278 54 41 w. 30, 606 916 236
Ewa Szocińska
Specjalista SL ds. użytkowania lasu i obrotu drewnem
Tel.: 63 278 54 41 w. 58, 660 450 632
Szymon Wasiak
Specjalista SL ds. lasów niepaństwowych, ochrony lasu i ochrony przyrody
Tel.: 63 278 54 41, 604 486 703

Pion Głównego Księgowego

Violetta Trocha
Specjalista ds ekonomicznych i wynagrodzeń
Tel.: 63 278 54 41 w. 32, 608 556 971
Maria Musialik
Specjalista ds. finansowo-księgowych
Tel.: 63 278 54 41 w. 33, 608 556 892
Monika Rutkowska
Specjalista ds. finansowo-księgowych
Tel.: 570 261 714

Pion Sekretarza Nadleśnictwa

Mariusz Szkopik
Specjalista ds inwestycji, remontów i gospodarki mieszkaniowej
Tel.: 63 278 54 41 w. 28, 606 915 741
Anna Cicha
Specjalista ds. kadr i administracji
Tel.: 63 278 54 41, 606 906 037
Joanna Paczkowska
Starszy referent ds. administracyjno-gospodarczych
Tel.: 63 278 54 41, 530 045 225

Posterunek Straży Leśnej

Józef Kustosz
Strażnik Leśny
Tel.: 63 278 54 41 w. 37, 604 489 567