Kontakt Kontakt

Siedziba Lasy Państwowe Nadleśnictwo Turek
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Turek
63 278 54 41, 606 906 037

ul. Chopina 70, 62-700 Turek

NIP 668 00 06 073

REGON 310 512 898

Konto: PKO BP Turek

63 1020 2212 0000 5202 0405 1363

 


 
Nadleśniczy
dr inż. Bartosz Perz
63 278 54 41
Zastępca Nadleśniczego
Krzysztof Pocztarek
63 278 54 41
Główny Księgowy
Łukasz Jaworski
63 278 54 41
Inżynier nadzoru
Waldemar Kubiak

Pion Nadleśniczego

Krzysztof Pocztarek
Zastępca Nadleśniczego
Tel.: 63 278 54 41 w. 44; 604 484 597
Łukasz Jaworski
Główny Księgowy
Tel.: 604 486 293
Waldemar Kubiak
Inżynier Nadzoru
Tel.: 695 301 929
Dariusz Lewandowski
Sekretarz nadleśnictwa
Tel.: 606 906 035
Leszek Taranek
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 604 221 787
Inspektor Ochrony Danych
Agata Wojtczak-Jarońska
Specjalista ds. kadr i administracji
Tel.: 63 278 54 41, 606 906 037

Pion Zastępcy Nadleśniczego

Patrycja Borkowska
Specjalista SL ds. marketingu i handlu drewnem
Tel.: 63 278 54 41 w. 53 ; 604 486 985
Dariusz Tomalak
Starszy specjalista SL ds geomatyki i urządzania lasu
Tel.: 63 278 54 41 w. 54, 604 482 895
Magdalena Kosiorek
Specjalista SL ds. stanu posiadania
Tel.: 604 485 824
Paweł Ficner
Starszy specjalista SL ds. zagospodarowania lasu
Tel.: 63 278 54 41 w. 30, 606 916 236
Ewa Szocińska
Starszy specjalista SL ds. użytkowania lasu i obrotu drewnem
Tel.: 63 278 54 41 w. 53, 660 450 632
Szymon Wasiak
Specjalista SL ds. ochrony lasu i łowiectwa
Tel.: 63 278 54 41, 604 486 703
Anna Cicha
Specjalista SL ds. edukacji leśnej i lasów niepaństwowych
Tel.: 63 278 54 41 w. 28, 604 489 567

Pion Głównego Księgowego

Violetta Trocha
Specjalista ds ekonomicznych i wynagrodzeń
Tel.: 63 278 54 41 w. 32, 608 556 971
Monika Rutkowska
Specjalista ds. finansowo-księgowych
Tel.: 570 261 714
Katarzyna Patrzykąt
Specjalista ds. finansowo-księgowych
Tel.: 63 278 54 41 w. 33, 608 556 892

Pion Sekretarza Nadleśnictwa

Mariusz Szkopik
Specjalista ds inwestycji, remontów i gospodarki mieszkaniowej
Tel.: 63 278 54 41 w. 28, 606 915 741
Joanna Paczkowska
Starszy referent ds. administracyjno-gospodarczych
Tel.: 63 278 54 41, 530 045 225

Posterunek Straży Leśnej

Krzysztof Kołodziejczak
Strażnik Leśny
Tel.: 63 278 54 41 w. 37, 604 486 724