Asset Publisher Asset Publisher

Obszary chronionego krajobrazu

Na terenie Nadleśnictwa Turek znajdują się obecnie trzy obszary chronionego krajobrazu ,,Złotogórski'' , ,,Nadwarciański'' oraz ,,Uniejowski'' . Przy realizacji gospodarki leśnej należy stosować się do zasad gospodarowania przyjętych w rozporządzeniach o ich powołąniu

W 1986 r. zostały utworzone Złotogórski i Uniejowski Obszary Chronionego Krajobrazu, a w 2009r Nadwarciański Obszar Chronionego Krajobrazu. Niewielka część obszaru nadleśnictwa należy do NATURA 2000 dyrektywa ptasia.

W 2004r. Wojewoda Łódzki na terenie Leśnictwa Uniejów utworzył zespół Przyrodniczo Krajobrazowy ZIELEŃ. Dla gniazdujących orłów bielików i bocianów czarnych utworzone zostały ostoje, zapewniające spokój w okresie lęgowym.