Web Content Display Web Content Display

Headquarters Lasy Państwowe Nadleśnictwo Turek
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Turek
63 278 54 41, 606 906 037
63 280 30 00

ul. Chopina 70, 62-700 Turek

NIP 668 00 06 073

REGON 310 512 898

Konto: PKO BP Turek

63 1020 2212 0000 5202 0405 1363

 

Nadleśniczy
dr inż. Bartosz Perz
63 278 54 41
Zastępca Nadleśniczego
Krzysztof Pocztarek
63 278 54 41
Główny Księgowy
Łukasz Jaworski
63 278 54 41
Inżynier Nadzoru
Jerzy Sosiński
63 278 54 41; 604 486 179

Pion Nadleśniczego

Krzysztof Pocztarek
Zastępca Nadleśniczego
Phone number: 63 278 54 41 w. 44; 604 484 597
Lukasz Jaworski
Główny Księgowy
Phone number: 604 486 293
Jerzy Sosiński
Inżynier Nadzoru
Phone number: 604 486 179
Dariusz Lewandowski
Sekretarz nadleśnictwa
Phone number: 606 906 035
Leszek Taranek
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Phone number: 604 221 787
Piotr Kropidłowski
Inspektor Ochrony Danych
Agata Wojtczak-Jarońska
Specjalista ds. kadr i administracji
Phone number: 63 278 54 41, 606 906 037

Pion Zastępcy Nadleśniczego

Bartosz Nerczyński
Referent ds. marketingu i handlu drewnem
Phone number: 63 278 54 41 w. 53 ; 604 486 985
Dariusz Tomalak
Specjalista SL ds geomatyki i urządzania lasu
Phone number: 63 278 54 41 w. 54, 604 482 895
Magdalena Kosiorek
Specjalista SL ds. stanu posiadania
Phone number: 604 485 824
Paweł Ficner
Specjalista SL ds. zagospodarowania lasu, edukacji leśnej
Phone number: 63 278 54 41 w. 30, 606 916 236
Ewa Szocińska
Specjalista SL ds. użytkowania lasu i obrotu drewnem
Phone number: 63 278 54 41 w. 53, 660 450 632
Szymon Wasiak
Specjalista SL ds. ochrony lasu, ochrony przyrody, ochrony przeciwpożarowej
Phone number: 63 278 54 41, 604 486 703

Pion Głównego Księgowego

Violetta Trocha
Specjalista ds ekonomicznych i wynagrodzeń
Phone number: 63 278 54 41 w. 32, 608 556 971
Maria Musialik
Specjalista ds. finansowo-księgowych
Phone number: 63 278 54 41 w. 33, 608 556 892
Monika Rutkowska
Specjalista ds. finansowo-księgowych
Phone number: 570 261 714
Katarzyna Patrzykąt
Specjalista ds. finansowo-księgowych

Pion Sekretarza Nadleśnictwa

Mariusz Szkopik
Specjalista ds inwestycji, remontów i gospodarki mieszkaniowej
Phone number: 63 278 54 41 w. 28, 606 915 741
Joanna Paczkowska
Starszy referent ds. administracyjno-gospodarczych
Phone number: 63 278 54 41, 530 045 225

Posterunek Straży Leśnej

Bogdan Surosz
Strażnik Leśny
Phone number: 63 278 54 41 w. 37, 604 489 583