Asset Publisher Asset Publisher

Jeleń - Starorzecze Warty

Samiec jelenia spacerujący w pełnym porożu sprawia niesamowite wrażenie, trudno o bardziej majestatyczny widok w lesie

Jeleń szlachetny (Cervus elaphus)

Jeleń szlachetny jest dużym ssakiem z rodziny jeleniowatych. Długość ciała wynosi 170 do 250 cm, wysokość w kłębie 140 cm. Osiąga do 200 kg masy ciała. Samce noszą duże poroże zrzucane na przełomie lutego i marca. Wczesną wiosną zaczynają odbudowywać nowe, które osiąga największe rozmiary na początku lata. Samica na przełomie maja i czerwca rodzi w odosobnieniu 1, rzadziej 2 młode, z którym po kilku dniach dołącza do stada (chmary). Młode (cielęta) mają na sierści charakterystyczne białawo żółte plamki, które znikają na jesieni.

Pożywienie jeleni stanowią pędy, liście, kora i owoce drzew i krzewów, trawy, zboża. Wychodzą też na pola uprawne skuszone ziemniakami, burakami, kapustą. Zimą zjadają zeschnięte trawy, mchy, porosty, pączki i młode pędy drzew iglastych.

 

Uroczysko Zieleń pełne jest oczek wodnych i stawów, będących pozostałością po starym korycie rzeki Warty. Największym z nich jest Niwa o powierzchni 1,66 ha. Żyje w niej wiele gatunków ryb (szczupaki, liny, karasie). Nad wodą możemy spotkać różne gatunki owadów, ptaków i płazów. Niwę zasiedliły też bobry – wszędzie widać ścięte w charakterystyczny sposób drzewa. Bogactwem jest roślinność wodna charakterystyczna dla starorzeczy: strzałka wodna, grążel żółty, jeżogłówka, okrężnica bagienna, kropidło wodne, żabieniec babka wodna i wiele innych.