Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Zabiegi ratownicze w lasach

Zabiegi ratownicze w lasach

Nadleśnictwo Turek informuje o planowanym zabiegu ograniczania liczebności brudnicy mniszki z zastosowaniem środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego (samolotu).

Zabiegi z zastosowaniem środka ochrony roślin CONFIRM w dawce
0,4 l/ha planuje się przeprowadzić w terminie 25.04 – 30.06.2024, w kompleksie leśnym zlokalizowanym w okolicach miejscowości Bogdałów - Kolonia (gmina Brudzew), na polu zabiegowym o łącznej powierzchni 62,50 ha.

Na obszary objęte planowanym zabiegiem zostanie wprowadzony okresowy zakaz wstępu obowiązujący od 25.04 – 30.06.2024 r.

Przedmiotem planowanego zabiegu jest brudnica mniszka – groźny szkodnik drzewostanów sosnowych. Najpoważniejsze szkody wyrządzają gąsienice, które uszkadzając aparat asymilacyjny drzew zagrażają trwałości drzewostanów.

Szczegółowe informacje dotyczące zabiegu, w tym do wglądu etykieta środka  CONFIRM, dostępne są w biurze Nadleśnictwa Turek, a także
w kancelarii leśnictwa Krwony  oraz pod nr tel. 63 278 54 41, 604 – 489 - 670.