Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Narada Techniczno-Gospodarcza w Nadleśnictwie Turek

Narada Techniczno-Gospodarcza w Nadleśnictwie Turek

Zgodnie z § 125 ustęp 2 pkt 5 Instrukcji Urządzania Lasu (Warszawa 2011 r.) oraz załącznikiem do Zarządzenia nr 83 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 listopada 2012 r., Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu zwołuje Naradę Techniczno-Gospodarczą w sprawie projektu planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Turek na lata 2024-2033. Narada odbędzie się 21 listopada 2023 r., o godz. 9:00 w siedzibie Nadleśnictwa Turek, ul. Chopina 70, 62-700 Turek.

Zadaniem NTG jest dokonanie oceny gospodarki leśnej za okres poprzedniego planu urządzenia lasu, ustalenie końcowych wytycznych w sprawie organizacji prac urządzeniowych, przedstawienie projektu Planu urządzenia lasu oraz akceptacja Prognozy oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko i obszary Natura 2000.

Dyrektor RDLP w Poznaniu wraz z Panem Nadleśniczym serdecznie zapraszają do uczestnictwa w Naradzie Techniczno-Gospodarczej. Chęć wzięcia udziału w posiedzeniu należy potwierdzić elektronicznie na adres: turek@poznan.lasy.gov.pl w terminie do 17 listopada br. Zainteresowanych udostępnieniem materiałów na NTG, proszę o dodatkową informację w wiadomości ze zgłoszeniem chęci wzięcia udział w Naradzie.