Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Narada Techniczno-Gospodarcza w Nadleśnictwie Turek

Narada Techniczno-Gospodarcza w Nadleśnictwie Turek

W dniu 21.11.2023 r., w siedzibie Nadleśnictwa Turek odbyła się Narada Techniczno – Gospodarcza, której celem było przeanalizowanie projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Turek na lata 2024-2033, tzw. PUL.

Na tym szczególnym, odbywającym się raz na 10 lat spotkaniu, uczestniczyło wielu zaproszonych gości, dla których prowadzona w Nadleśnictwie gospodarka leśna i ochrona przyrody nie jest obojętna.
Każdy uczestnik narady mógł wziąć udział w dyskusji na temat przedstawionego projektu planu oraz zgłaszać swoje ewentualne uwagi.
Plan Urządzenia Lasu (PUL) jest to podstawowy dokument gospodarki leśnej opracowywany dla określonego nadleśnictwa, zawierający opis i ocenę stanu lasu oraz cele, zadania i sposoby prowadzenia gospodarki leśnej.