Wydawca treści Wydawca treści

Zgłoszenie chęci udziału w zajęciach edukacyjnych

Zgłoszenia chęci przeprowadzenia lub udziału w zajęciach edukacyjnych można dokonywać osobiście w siedzibie nadleśnictwa w pokoju nr 5 u Witka Lewandowskiego, telefonicznie 608 068 096, lub mailowo: witold.lewandowski@poznan.lasy.gov.pl,

W celu ułatwienia ustalenia oczekiwań uczestników można posłużyć się załączonym formularzem. Zgłoszeń należy dokonywać najlepiej co najmniej 3 dni przed planowanymi zajęciami.

Materiały do pobrania