Asset Publisher Asset Publisher

Zamówienia publiczne

Informacje dotyczące zamówień publicznych

  1. Zamawiający informuje o wszczęciu postępowania zn.spr.: ZG.270.1.2024 z dnia 31.01.2024 r.: w sprawie ścinki drzew niebezpiecznych zagrażających bezpieczeństwu publicznemu bądź mieniu w leśnictwie Linne, Imiełków oraz Zdrojki. Szacunkowa wartość zamówienia to około 15 600,00 pln netto. Udzielenie zamówienia: Firma RENTECH Renata Karbowa, umowa ZG.271.8.2024 wartość zamóienia 19 300.00 pln netto.

  2. Zamawiający informuje o wszczęciu postępowania zn.spr.: ZG.270.4.2024 z dnia 24.06.2024 r.: w sprawie ścinki drzew niebezpiecznych oraz podkrzesania gałęzi zagrażających bezpieczeństwu publicznemu bądź mieniu w leśnictwie Czarny Las, Linne, Uniejów, Grzymiszew, Imiełków, Wrząca, Wyszyna oraz Zdrojki. Szacunkowa wartość zamówienia to około 40 000,00 pln netto. Udzielenie zamówienia: LASMAT Paweł Matuszczak, Mężyk 32, 64-730 Wieleń wartość 30 000,00 zł netto.