Asset Publisher Asset Publisher

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to planowe i racjonalne pobieranie użytków leśnych w postaci drewna w granicach nie przekraczających możliwości produkcyjnych lasu, oraz produktów ubocznych w sposób zapewniający możliwość ich biologicznego odtwarzania.

Oczywiście głównym użytkiem pobieranym z lasu jest drewno. Rozmiar rocznego pozyskania drewna w Nadleśnictwie Turek wynosi 65000 m3, z tego 34000 m3 w użytkowaniu przedrębnym. Około 9% to drewno liściaste, a 91% iglaste. W strukturze pozyskania przeważa drewno stosowe (ok. 56%). Rocznie pozyskujemy około 7000 m3 opału na zaspokojenie potrzeb okolicznych mieszkańców.