Asset Publisher Asset Publisher

Ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów

Ochrona gatunkowa roślin

W Nadleśnictwie Turek inwentaryzacja występowania roślin chronionych przeprowadzana jest corocznie w sposób ciągły. Nowe stanowiska inwentaryzowane są na drukach „Formularz informacyjny" i lokalizowane są na mapie analogowej. Prowadzony jest szczegółowy wykaz stanowisk roślin i zwierząt chronionych.

Zinwentaryzowano na podstawie dostępnej literatury i własnych obserwacji 13 gatunków roślin naczyniowych objętych ochroną ścisłą i 31 gatunków pod ochroną częściową.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 października  2014 roku
w sprawie ochrony gatunkowej roślin w Nadleśnictwie Turek stwierdzono występowanie:

Ochrona ścisła:

 1. Długosz królewski /Osmunda regalis/
 2. Goździk pyszny /Dianthus superbus/
 3. Pełnik europejski /Trollius europaeus/
 4. Sasanka łąkowa /Pulsatilla pratensis/
 5. Rosiczka okrągłolistna /Drosera rotundifolia/
 6. Rojownik (rojnik) pospolity /Jovibarba sobolifera/
 7. Mącznica lekarska /Arctostaphylos uva-ursi/
 8. Lilia złotogłów /Lilium martagon/
 9. Lilia bulwkowata /Lilium bulbiferum/
 10. Mieczyk dachówkowaty /Gladiolus imbricatus/
 11. Kosaciec syberyjski /Iris sibirica/
 12. Storczyk męski /Orchis spinosa/
 13. Jarząb brekinia /Sorbus torminalis/
 

                       Ochrona częściowa:

 1. Widłak spłaszczony /Lycopodium complanatum/
 2. Widłak jałowcowaty /Lycopodium annotinum/
 3. Widłak goździsty /Lycopodium clavatum/
 4. Widłak wroniec /Lycopodium selago/
 5. Centuria pospolita /Centaurium umbellatum/
 6. Goździk piaskowy /Dianthus arenarius/
 7. Wawrzynek wilczełyko /Daphne mezereum/
 8. Bagno zwyczajne /Ledum palustre/
 9. Pomocnik baldaszkowaty /Chimaphila umbellata/
 10. Gnidosz rozesłany /Pedicularis sylvatica/
 11. Dziewięćsił bezłodygowy /Carlina acaulis/
 12. Podkolan biały /Platanthera bifolia/
 13. Kruszczyk szerokolistny /Epipactis helleborine/ (Stoplamek szerokolistny)
 14. Gnieźnik jajowaty (Listera jajowata) /Neottia ovata/
 15. Gnieźnik leśny /Neottia nidus-avis/
 16. Śnieżyczka przebiśnieg /Galanthus nivalis/
 17. Zimoziół północny /Linnaea borealis/
 18. Cebulica dwulistna /Scilla bifolia/
 19. Kukułka (storczyk) szerokolistna /Dactylorhiza majalis/
 20. Grzybienie białe /Nymphaea alba/
 21. Wilżyna ciernista /Ononis spinosa/
 22. Kocanki piaskowe /Helichrysum arenarium/
 23. Turzyca piaskowa /Carex arenaria/
 24. Bobrek trójlistny /Menyanthes trifoliata/
 25. Bielistka siwa /Leucobryum glaucum/
 26. Modrzewnica zwyczajna /Andromeda polifolia/
 27. Torfowce /Sphagnum sp./
 28. Rokietnik pospolity /Pleurozium schreberi/
 29. Płonnik pospolity /Polytrichum commune/
 30. Gajnik lśniący /Hylocomium splendens/
 31. Widłoząb miotłowy /Dicranum scoparium/

 

Na terenie Nadleśnictwa stwierdzono występowanie wymienionych poniżej chronionych gatunków grzybów, porostów i mszaków.

GRZYBY

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014r. w sprawie  ochrony gatunkowej grzybów na terenie Nadleśnictwa nie zinwentaryzowano gatunków grzybów wielkoowocnikowych, które objęte byłby ochroną ścisłą i częściową.

POROSTY

Rola porostów w zbiorowiskach leśnych jest dość istotna. Wspomnieć należy o roli glebotwórczej szczególnie w suchych borach i zbiorowiskach muraw piaskowych. Determinują występowanie wielu gatunków bezkręgowców, które odnajdują wśród porostów schronienie i pożywienie. Jednak najważniejszą rolę odgrywają w kształtowaniu mikrokilmatu leśnego. Są bardzo znaczącym rezerwuarem wody w lesie, szczególnie w borze chrobotkowym.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów na terenie Nadleśnictwa zinwentaryzowano występowanie niżej wymienionych gatunków:

                Ochrona ścisła

 1. Brodaczka kępkowa /Usnea hirta/

Ochrona częściowa

 1. Chrobotki
  • Chrobotek reniferowy /Cladonia rangiferina
  • Chrobotek leśny /Cladonia sylvatica
 2. Płucnica islandzka /Cetraria islandica/

 

                Ochrona gatunkowa zwierząt

Na terenie Nadleśnictwa Turek potwierdzono obecność 3 taksonów bezkręgowców
z załącznika II. Dyrektywy siedliskowej (zalotka większa, czerwończyk nieparek, trzepla zielona) oraz 25 objętych ochroną gatunkową.

Spośród 18. aktualnie żyjących w Polsce gatunków z gromady płazów  na obszarze działania Nadleśnictwa Turek stwierdzono występowanie 13 z nich.

Na terenie Nadleśnictwa Turek występuje pięć taksonów gadów objętych ochroną ścisłą.

Występujące w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa ptaki przedstawiono w tabeli 26 POP (116 gatunków). Listę gatunków stworzono w oparciu o materiały Programu Ochrony Przyrody z poprzedniego okresu gospodarczego, wyniki powszechnej inwentaryzacji siedlisk i gatunków z lat 2006-2007 oraz SDF-y opisujące obszary specjalnej ochrony ptaków położone w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Turek.

Gatunki zwierząt objęte ochroną strefową

Na terenie administrowanym przez nadleśnictwo, utworzonych jest obecnie 5 stref ochronnych bociana czarnego (leśnictwa: Brudzew, Czarny las 2 strefy, Uniejów, Wyszyna) oraz 4 strefy ochronne orła bielika (leśnictwa: Czarny las 2 strefy, Krwony, Grzymiszew).

Stanowiska bobra stwierdzono w leśnictwach: Czarny Las, Krwony, Linne, Uniejów, Grzymiszew, Kotwasice, Wrząca i Wyszyna. Nie stwierdzono obecności wydry
na terenie Nadleśnictwa Turek.


Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Najcieplejsze drewno na Świecie!

Najcieplejsze drewno na Świecie!

Chcesz kupić drewno prosto z lasu i dowiedzieć się jak to zrobić? Chcesz być na bieżąco z ofertą Nadleśnictwa na drewno opałowe? Zapoznając się z poniższym artykułem uzyskasz potrzebne informacje.

Możliwość zakupu drewna istnieje w dowolnym momencie roku, jego pozyskanie trwa cały rok. Dzięki temu można w odpowiedni sposób przygotować zakupione drewno do palenia. W celu uzyskania jak najlepszego efektu spalania, a co za tym idzie ogrzania budynku jak najmniejszym kosztem, drewno należy sezonować. Jest to bardzo ważny proces, ponieważ niesezonowane drewno może uszkodzić przewód kominowy, przez wydzielającą się w trakcie palenia smołę i kwasy. Sezonowanie drewna polega na stopniowym zmniejszaniu jego wilgotności w stabilnych warunkach - prosto rzecz ujmując - drewno należy wysuszyć. W tym celu zakupione wałki drewna powinno się pociąć na odpowiednie długości, następnie połupać
i ułożyć w suchym przewiewnym miejscu np. pod wiatą czy w drewutni. Czas trwania sezonowania zależy od wielu czynników, między innymi od gatunku drewna, ale powinien trwać nie mniej niż 1 rok, a w wypadku dębu najlepiej 3 lata

Kupując drewno warto wziąć pod uwagę nie tylko jego cenę, ale również kaloryczność. Wskazuje nam ona ile energii można uzyskać podczas całkowitego spalania określonej masy drewna, najczęściej wyrażana jest w jednostce kWh/mp (kilowatogodzina na metr przestrzenny). Im większa kaloryczność tym większa ilość ciepła, co oznacza mniejszą ilość potrzebnego drewna do ogrzania naszego budynku. W tabeli przedstawiono wartość opałową wybranych gatunków.

Kaloryczność drewna

Gatunek

kWh/mp

sosna

1700

świerk

1600

dąb

2100

robinia akacjowa

2100

brzoza

1900

olcha

1500

 

Ceny drewna opałowego (S4) różnią się między sobą w zależności od gatunku. Warto pamiętać, że metr sześcienny to nie to samo co metr przestrzenny. Więcej informacji na ten temat można znaleźć oglądając krótki film, który wyjaśnia ten problem: 

 

Poniższa tabela przedstawia ceny 1 metra sześciennego drewna wybranych gatunków w Nadleśnictwie Turek.

Gatunek

Cena netto/m3

Cena brutto/m3

sosna, świerk

90,00

110,70

dąb, robinia akacjowa

140,00

172,20

brzoza, olcha

110,00

135,30

osika

80,00

98,40

 
Sprzedaż drewna S4 odbywa w kancelariach leśnictw Nadleśnictwa Turek w każdą środę w godzinach 7:00 - 9:00, za wyjątkiem leśnictwa Linne - sprzedaż w każdy wtorek tygodnia od 7:00 do 9:00. Adresy leśniczówek, w których można dokonać zakupu drewna, a także numery telefonów do leśniczych znajdują się pod adresem (kliknąć link poniżej)
Aktualną ofertę drewna opałowego można sprawdzić klikając w poniższy link (kliknąć link poniżej):

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1n2u1EUCZTofAVcm0ZIm66UfzEt-uxGq1nBtw6NhdQF0/edit?usp=sharing

Zapraszamy!