Asset Publisher Asset Publisher

Bobry i ich działalność

Bóbr to zwierzę wzbudzające mieszane uczucia, jest zarówno budowniczym jak i niszczycielem

Bóbr europejski (Castor fiber) jest gryzoniem żywiącym się wyłącznie pokarmem roślinnym. Od wiosny do jesieni zjada  rośliny zielne,  a od października  korę, cienkie pędy drzew liściastych. Na zimę magazynuje gałęzie drzew i krzewów. Nad brzegami zbiorników i cieków wodnych spotykamy ścięte w charakterystyczny sposób drzewa i krzewy. Na małych ciekach wodnych buduje tamy tworząc rozlewiska. Domem rodziny bobrowej jest „żeremie” lub głęboka ziemna nora. Żeremie to budowla w formie kopca wznoszona z gałęzi trawy i błota. Wejście znajduje się zawsze pod wodą, zapewniając bobrom bezpieczeństwo.

Las Zieleń zamieszkuje jedna rodzina bobrów licząca około 6 sztuk. Młode (zazwyczaj 1-2 sztuki) rodzą się latem i pozostają z rodzicami 2 lata. Potem szukają dla siebie nowych siedlisk.

Domem i magazynami zapasów są nory wykopane w skarpach starorzecza Niwa. Przy niskim stanie wód widoczne są wejścia, które zwykle są pod wodą.