Lista aktualności Lista aktualności

Pomniki przyrody

Na terenie nadleśnictwa jest 25 uznanych pomników przyrody – 6 z nich to pomniki powierzchniowe z wawrzynkiem wilczełyko, bluszczem pospolitym, sasanką łąkową i podkolanem białym, 14 to pomniki jako pojedyncze drzewa (dęby szypułkowe i bezszypułkowe, sosna czarna, sosna zwyczajna, daglezja zielona, grusza pospolita, modrzew europejski, lipa drobnolistna), 3 pomniki jako grupa drzew (dęby szypułkowe) i 2 głazy narzutowe.

.