Aktualności Aktualności

Powrót

ODWOŁANIE ZAKAZU WSTĘPU DO LASU

ODWOŁANIE ZAKAZU WSTĘPU DO LASU

Nadleśnictwo Turek informuje, iż z dniem 13 maja 2024 r. odwołuje zakaz wstępu do lasu.

W związku z zakończeniem zabiegu ograniczania liczebności brudnicy mniszki z zastosowaniem środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego (samolotu), Nadleśnictwo Turek informuje, że zostaje odwołany okresowy zakaz wstępu do lasu.

Zabiegi z zastosowaniem środka ochrony roślin CONFIRM w dawce 0,4 l/ha przeprowadzono w kompleksie leśnym zlokalizowanym w okolicach miejscowości Bogdałów (gmina Brudzew), na polu zabiegowym o łącznej powierzchni 62,50 ha.

Brudnica mniszka to groźny szkodnik drzewostanów sosnowych.Najpoważniejsze szkody wyrządzają gąsiennice, które uszkadzając aparat asymilacyjny drzew zagrażają trwałości drzewostanów.