Aktualności Aktualności

Powrót

KUPIMY TWÓJ LAS

KUPIMY TWÓJ LAS

Ze względu na dużą ilość zapytań prywatnych właścicieli lasów w kwestii ewentualnego zakupu ich własności przez Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Turek oświadcza, że jest bardzo zainteresowane zakupem lasów i gruntów leśnych oraz przedstawia procedurę postępowania.

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 28 września 1991 r.o lasach (Dz. U. z 2021, poz. 1275) możemy kupić Twój las lub grunt przeznaczony do zalesienia po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, wyrażonej na wniosek Nadleśniczego Nadleśnictwa Turek jeżeli:

- jesteś właścicielem danej działki,

- twój grunt przylega do lasów będących w zarządzie Nadleśnictwa Turek;

- w Planie Zagospodarowania Przestrzennego gminy grunt jest przeznaczony do zalesienia;

- w powszechnej ewidencji gruntów opisany jest jako Ls, RV, RVI, RVIz;

- ma uregulowany stan prawny;

W dalszej kolejności prosimy o kontakt z specjalistą SL ds. stanu posiadania Magdaleną Kosiorek (604 485 824; email: magdalena.kosiorek@poznan.lasy.gov.pl), która:

- sprawdzi,

- zweryfikuje,

- doradzi, 

- wskaże ścieżkę działania umożliwiającą sprzedaż gruntu na rzecz Lasów Państwowych Nadleśnictwa Turek.